100 Års Jubilæum

Jesper Dyjak – Formandens beretning (marts 2013)

Et år i jubilæets tegn. Vi håber ikke, at det er gået hen over hovedet på nogen i klubben, at Valby Boldklub sidste år havde 100 års jubilæum. Det var i hvert fald bestyrelsens mål, at klubben skulle fejres med maner og henover hele året. Med det for øje havde vi lagt et seriøst jubilæumsprogram:
• Internt jubilæumsstævne i februar
• Reception i maj
• Børnedag i juni
• Jubilæumsfest i juni
• Udvidet VB-Cup finaledag i august
• Jubilæums-afslutningsfest i november
Det er vel nok et af de mest omfattende jubilæumsprogrammer en klub af vores størrelse har præsteret. Selv ikke større klubber lader sig fejre på lignende vis. Vi mente dog ikke, at det var urealistisk, da vi følte os godt forberedte. I løbet af de foregående halvanden til to år havde vi arbejdet os frem til programmet gennem en række workshops. Disse involverede en del af klubbens medlemmer. I tidens løb har vi haft repræsentanter fra zebraklubben, damerne, første-anden holdet, veteranerne og de røde riddere. Hver aktivitet blev beskrevet med indhold, budget, roller og ansvar. Alligevel var det ikke uden en hvis spænding, at vi gik ind til året. På papiret så det fornuftigt ud, men ville det også lykkedes at få gennemført programmet uden større fejltagelser og skuffelser og kunne økonomien bære? 

Jubilæumsåret blev skudt i gang med et vellykket nytårsstævne i Valbyhallen. Vi kunne godt have ønsket deltagelse fra flere, men alligevel var mange hold repræsenteret, ligesom der også var en del gæster i hallen. Vi skønner, at vi alt i alt var omkring 60 personer, som alle havde en dejlig dag. Vi havde efterfølgende en festligt afslutning i klubhuset med fælles spisning og uddeling af præmier.

”Den vigtigste dag” som vores jubilæumsreception blev kaldt af mange, blev en kæmpe succes. Vi var begunstiget med det flotteste forårsvejr. Solen skinnede dagen lang fra en skyfri himmel, og temperaturen var som-merlig. Huset var fyldt med mange glade mennesker, unge som gamle, medlemmer som forhenværende og gæster fra nær og fjern. Vores gæt er, at omkring 300 gæster var forbi for at lykønske vores gamle klub.

Forud var gået en del forberedelse. Vi havde fået lavet et godt jubilæums-skrift i form af et tillæg til det meget flotte jubilæumsskrift fra 1987, der fortalte om de sidste 25 år. Stor tak til Palle, der bla. bidrog med et fyldigt interview med Jim Stjerne Hansen. Klubhuset var blevet gjort klar. Flot fremstod det. Nymalet, nye gardiner og med nye lamper og møbler. Uden støtte fra Zebraklubben og Tuborgfonden, hvor vores gode ven Allan Graversen sørgede for den rette forbindelse, havde dette ikke kunne lade sig gøre. Familierne Kristiansen og Kristiansen med Charlotte, Ulla, Bjarne og Dennis ydede en kæmpe indsats mht. arrangering, rengøring, oppyntning og den sublime buffet, der blev budt på. Det var meget imponerende!

Højdepunkterne fra dagen var den officielle modtagelse af 40.000 kr. fra Tuborgfonden og ikke mindst tildelingen af DBUs sølvnål til Finn Holm, uddelt af selveste DBUs Generalsekretær Jim Stjerne Hansen. Dem der var til stede vil sent glemme, da han meget rørt holdt tale for Finn. 

Det var glædeligt at se hvor mange gamle og forhenværende Valby med-lemmer der blev hængende længe og ikke blot var på ”fransk visit”. Da de sent på eftermiddagen forlod Værkstedvej, var det med et ”på gensyn”. 

Dagene op til receptionen summede af spænding. Mange kommunalpoliti-kere havde meldt deres ankomst. Desværre mødte kun et fåtal af dem op. Valby Bladet skrev pænt om os, og TV2 Lorry ville have et interview. Det var derfor en stolt formand, der kunne fortælle om VB og dens historie. Stolt fordi vi HAR en historie at fortælle, og stolt fordi den også er interes-sant for andre. I de minutter udsendelsen blev bragt, stod tiden stille hos os Valbyere. Det var sjovt at opleve. Jeg modtog efterfølgende mange søde tilkendegivelser fra jer. Det takker jeg jer for. Selvom nogle af jer syntes, at jeg godt kunne have set lidt gladere ud…og Finn Holm kun lagde mærke til at Nyhedsværten ”da så meget godt ud” 

Så skulle anlægget gøres klar til vores store ”Børnefødselsdag”. Opslag var blevet sat op rundt i Valby. Der var lavet aftaler med Falck og Hvidov-re Gymnastikforening af 1937 gennem Thomas Piper. Der var blevet skaffet oppustelige fodboldbaner og fartmåler. Til hvert barn var der samlet en ”goodie-bag”, en sportstaske med gode gaver, og der var skaffet gode gevinster til en lodtrækning mellem deltagerne.
Der var lavet en ”mini-fodbold-golf-bane” på 9 baner børnene skulle gen-nemføre. Der blev budt på kage, saftevand og frugt til alle børn og til de voksne blev der budt på kage og kaffe. Falck skød til måls med deres vandkanoner og gymnastikforeningen gav opvisning. Igen blev det en kæmpe succes med mange besøgende, også nogle af klubbens medlem-mer havde slået vejen forbi for at nyde dagen. Alt i alt skal der nok være kommet et sted mellem 100 og 200 forbi anlægget den dag. 

Selve jubilæumsfesten havde vi valgt at afholde i vores elskelige klubhus. Alene af den grund at det er klubbens største aktiv. Vi har selv bygget det, og vi kæmper for at bevare det. Med kæmpe hjælp fra bla. bestyrelsesko-nerne fik vi shinet klubhuset op. Der var rød løber og stort telt til velkomst, venligst udlånt af Binau Låse. Alle der deltog, modtog ved ankomsten en jubilæumsnål med klubbens jubilæumslogo. Klubhuset var pyntet fantastisk op og der var dækket op med nyt service! En lækker menu førte os igennem en festlig middag med diverse jubilæumsindslag. Vi blev bla. præsenteret for århundredets Valby hold, med mange kære og elskelige spillere, trænere og holdledere. Højdepunktet var, da John Andersen og Flemming Schou bragte os tilbage til de gode gamle bankodage i de røgfyldte lokaler i Nørrebrohallen. Alle deltog med liv og sjæl, og der var ikke et øje tørt, da Birthe Schou havde pladen fuld og løb med aftenens hovedgevinst! Det var en fornøjelig fest. Dejligt at se den store opbakning især fra alle de gamle zebraer, men også veteranerne og dameafdelingen var også rigt repræsenteret. Ballet sluttede af med festlig livemusik fra vores egen David Dyhr med hans band. Alle der deltog havde en herlig aften! 

Vi havde aftalt med Rikken, at vi kunne få lov til at afholde årets Valby Cup Finale. Vi havde opgraderet dagen, så udover finalen blev der for første gang afviklet en Valby Cup for damer. En turnering som Max fik stablet på benene, flot klaret! Endelig spillede Valby Boldklubs DS-hold en opvisningskamp mod FREMs ”Bronzehold”. Vi havde endnu engang allieret os med Hvidovre Gymnastikforening, der gav opvisning i pausen. Det blev endnu et festligt arrangement. Vi skønner, at der var omkring 600 forbi an-lægget den dag. Mange blev hængende og hyggede sig til sent, iser man-ge af de gamle FREMere. Et kuriosum er, at FREMs Bronzehold faktisk aldrig sås og at vores lille sammenkomst nu er skyld i, at de igen holder kontakten ved lige.

Som en festlig afslutning på et begivenhedsrigt jubilæumsår stod 1.-damer for afholdelsen af årets jubilæumsafslutningsfest. Tilslutningen var den største i mange år og festen blev nøjagtig så god, som vi havde håbet. Stor tak til pigerne, der på flotteste vis havde smykket klubhuset op og lavet en række kreative indslag og konkurrencer. Festen varede til langt ud på natten og understregede det som vores lille klub er bedst til: ”At komme hinanden ved på tværs af hold og årgange”. Det blev en værdig afslutning på et fantastisk jubilæumsår, som alt i alt har samlet over 1000 mennesker, der har fejret klubben i årets løb!


Se også