Under Uddannelse

Kontingenter for spillere under uddannelse: 
Ved seneste Generalforsamling blev følgende kontingenter vedtaget:

Bestyrelsen har besluttet at anmodning om kontingentnedsættelse skal søges og fornyes
årligt. Ansøgningen skal rettes til klubbens kasserer og indeholde oplysninger om, hvilket
studie det drejer sig om, og hvornår studiet forventes afsluttet.

Ønskes der studierabat i det kommende år, skal der sendes en ansøgning til klubbens
kasserer, Tommy Rex, enten pr. mail til trc@novozymes.com eller telefonisk på 30773721 
Kontingentnedsættelse kan søges 2 gange om året. Inden den 1. januar og inden 1. juni.
Således har medlemmer med uddannelsesstart efter sommer mulighed for at få nedsat
kontingent i andet halvår.

Ansøgningen skal indeholde:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• Email
• Hold


• Studie/Uddannelse
• Hvornår uddannelsen forventes afsluttet

• Kopi af studiekort - eller brev om optagelse på læreranstalt, hvis studiekort endnu
ikke er blevet udstedt.

Det er vigtigt at bemærke, at studierabatten kun gives efter godkendelse fra klubbens
kasserer og at den ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Hilsen Bestyrelsen


Se også